1.
In deze disclaimer wordt verstaan onder:

1. Movie Unlimited: de eigenaar van de website;
2. Gebuik(en): alle denkbare handelingen;
3. U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
4. De content: alle in de website aanwezige inhoud;
5. Schade: direct of indirecte schade van welke aard dan ook,
onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet,
winst of ander economisch nadeel.

2.
Het onderstaande is van toepassing op onze website www.movieunlimitedbioscopen.nl
die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3.
De content is door de eigenaar met grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden
en/of websites waarnaar wordt verwezen.

5.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk
op intellectuele rechten.

6.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op
publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

7.
De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of
met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

8.
De eigenaar mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment
(laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De eigenaar is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

9.
De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina
te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden,
gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang
tot de webpagina monitoren.

10.
Nadere informatie:

Indien u nog vragen of twijfels heeft, kunt u contact op nemen met ons:
Movie Unlimited bioscopen
Postbus 682
7900 AR Hoogeveen
T: 0528-227818
E: [email protected]
(tijdens kantooruren, niet voor reserveringen)


www.movieunlimitedbioscopen.nl